Aanmelden Rijvereniging

Wil je alleen meedoen aan clinics, wedstrijd rijden, lessen of een combinatie hiervan? Dan kan je jezelf aanmelden bij de rijvereniging van Starrenburg. Starrenburg organiseert meerdere wedstrijden van april t/m september. Ook worden er het gehele jaar meerdere activiteiten georganiseerd zoals dressuur clinics, TREC, WE, Enjoy the Ride, Werken aan de hand en nog veel meer. Hou de activiteitenpagina en de socials in de gaten! Als lid van de rijvereniging krijg dus korting op al deze leuke activiteiten!

Hieronder vindt je een overzicht van de soorten lidmaatschappen.

Recreatie Lid € 27,50 

Het recreatie lidmaatschap is het basislidmaatschap van Starrenburg, je krijgt daarnaast krijg je ook nog de volgende ledenvoordeel; 

  • Voorrang bij het inschrijven voor onze clinics.
  • Korting op verschillende clinics zoals; TREC, werken aan de hand, proefgerichte clinics.
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten puzzeltochten, strandritten, mentochtjes, leuke uitjes. 

Startkaartlid € 65,00 

Met het startkaart lidmaatschap kan je een startkaart aanvragen bij de KNHS. Ook organiseren wij  speciaal voor onze wedstrijdruiters proefgerichte- en trainingsgerichte clinics! Verder krijg je natuurlijk ook de volgende ledenvoordeel;

  • Korting op wedstrijden € 1,- per proef,
  • Voorrang tijdens het inschrijven voor onze wedstrijden en clinics,
  • Korting op verschillende clinics zoals; trainings- en proefgerichte trainigen van ZZ-licht juryleden of Grand Prix trainers.

Rijdend Lid € 125,-

Als rijdend kan je wekelijks deelnemen aan de dressuur- of menlessen. Deze worden gegeven  door gediplomeerde instructie die zelf actief zijn in de wedstrijdsport. 

Verder krijg je natuurlijk ook de volgende ledenvoordeel;

  • Voorrang tijdens het inschrijven voor onze wedstrijden en clinics,
  • Korting op verschillende clinics zoals; TREC, werken aan de hand, proefgerichte clinics.
  • Ook kan  je net als bij het startkaart lidmaatschap een startkaart aanvragen.
  • Korting op wedstrijden € 1,- per proef

Bak Lid € 100,-

Als baklid mag je het gehele jaar gebruik maken van onze rijbak. En instructie krijgen. Los per keer kost € 10,- per keer.

De tarieven voor de ponyclub vindt je hier. Heb je vragen bel gerust naar Nicole!


* Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 oktober van het lopende jaar te geschieden.

* *  Lidmaatschap van de KNHS is verplicht. De kosten hiervan bedragen €25,75 per jaar. Als lid van de KNHS krijg je ook ledenvoordeel. Meer informatie is te vinden op de KNHS.nl